Voor de dokters van wacht, bel het centrale oproepnummer  09 360 35 00 (Hou ID-KAART bij de hand!)
Bij levensbedreigende situaties, bel 112

Samenwerkingstraject tussen de dienst cardiologie St. Elisabeth Ziekenhuis Zottegem en de huisartsen van onze regio met als doel de begeleiding binnen het ziekenhuis en in de thuissituatie optimaal op elkaar te laten aansluiten. 

2 pijlers van het transmuraal zorgpad; 

  1. Ondersteuning patiënt in zelfzorg: 
    Om de patiënt maximaal te ondersteunen in zijn zelfzorg heeft de dienst cardiologie een informatiebrochure voor de patiënt ontwikkeld: ‘Leven met hartfalen’
    De patiënt krijgt ook een ‘Dagboek hartfalen’ mee naar huis zodat hij/zij zijn/haar gezondheidstoestand kan opvolgen en deze informatie kan delen met de huisarts en cardioloog.
  2. Samenwerking dienst cardiologie en huisartsen 

Een handleiding en duidelijke taakafspraken ondersteunen de huisarts bij de zorg voor de hartfalenpatiënt in de thuissituatie.
Klik hier voor de brochure zorgpad hartfalen (uitgebreide versie)
Klik hier voor de brochure zorgpad hartfalen (korte versie)

Voor de dokters van wacht, bel het centrale oproepnummer  09 360 35 00 (Hou ID-KAART bij de hand!)
Bij levensbedreigende situaties, bel 112
VZW Huisartsenkring Panacea

Leeuwerikstraat 14a
9620 Zottegem
KBO 0480.593.923 RPR Gent, afdeling Oudenaarde 
hak@panaceagroep.be
 


VZW Huisartsenwachtpost PANACEA

Leeuwerikstraat 14a
9660 Zottegem
KBO 0544.925.412 RPR Gent, afdeling Oudenaarde
wachtpost@panaceagroep.be
 


LMN PANACEA

Leeuwerikstraat 14a
9660 Zottegem  
els@panaceagroep.be