Voor de dokter van wacht, bel 1733 (Hou ID-KAART bij de hand!)
Bij levensbedreigende situaties, bel 112

Bepaal binnen 1 minuut of je naar de dokter moet. 
www.moetiknaardedokter.be

Een huisartsenkring is een vereniging die vrijwillig toegetreden en praktijkvoerende artsen groepeert die binnen een welbepaalde geografisch omschreven en aaneengesloten zone hun beroepsactiviteit uitoefenen. 

  • De kring organiseert binnen de gehele huisartsenzone één huisartsenwachtdienst. Tijdens het weekend en op feestdagen gebeurt dit vanuit de huisartsenwachtpost Panacea
  • De kring treedt op als vertegenwoordiger van de huisartsen van de huisartsenzone en is het lokale aanspreekpunt voor de huisartsen en voor het lokale beleid bij de implementatie van het lokale gezondheidsbeleid.
  • De kring kan initiatieven nemen ter optimalisatie van de multidisciplinaire samenwerking tussen de eerstelijnszorgverstrekkers.
  • De kring sluit samenwerkingsovereenkomsten af met ziekenhuizen, om de continuïteit van de patiëntenzorg te waarborgen.
  • De kring optimaliseert de toegankelijkheid van de huisartsgeneeskunde voor alle patiënten in zijn werkgebied.

De Huisartsenkring Panacea vzw  is een onafhankelijke, pluralistische organisatie van huisartsen met het doel de uitbouw van een sterke eerstelijnsgezondheidszorg binnen een patiënt gerichte zorg en zorgbeleid. Ze wil dit bereiken door zich in een netwerk met andere partners in te zetten; 

  • voor een kwaliteitsvolle eerstelijnsgezondheidszorg met het oog op het verbeteren van de lichamelijke, geestelijke en maatschappelijke gezondheid van de bevolking
  • voor een laagdrempelige, continue dienstverlening gericht op het bevorderen, behouden en herstellen van de gezondheid, rekening houdend met noden en behoeften van de patiënt
  • voor een centrale rol van de huisarts  in het geheel van de gezondheidszorg, in nauwe samenwerking met andere eerstelijnshulpverleners en hulpverleners op de tweede en derde lijn
     
Voor de dokter van wacht, bel 1733 (Hou ID-KAART bij de hand!)
Bij levensbedreigende situaties, bel 112

Bepaal binnen 1 minuut of je naar de dokter moet. 
www.moetiknaardedokter.be

VZW Huisartsenkring Panacea

Leeuwerikstraat 14a - 9620 Zottegem
KBO 0480.593.923
RPR Gent, afdeling Oudenaarde 
hak@panaceagroep.be