Voor de dokters van wacht, bel het centrale oproepnummer  09 360 35 00 (Hou ID-KAART bij de hand!)
Bij levensbedreigende situaties, bel 112

De diabeteswijzer voor zorgverleners

17/05/2018 Weetjes

De diabeteswijzer van het diabetesproject Aalst biedt een bron aan informatie, richtlijnen en praktisch houvast voor de aanpak van diabetes in de eerste lijn.  
Je vindt bondige overzichten onder rubrieken diagnose/start behandeling, Streefdoelen
Screening en behandeling complicaties, maar ook advies over speciale situaties, educatie en levensstijl, etc. Naast informatie voor u als zorgverlener, kan je tevens verschillende afdrukbare fiches voor  patiënten terugvinden. 

De diabeteswijzer voor zorgverleners

Nieuwe Code van medische deontologie

17/05/2018 Nieuwigheden

De Nationale Raad van de Orde der Artsen stelde eind vorige week haar nieuwe Code van medische deontologie voor. Deze Code vervangt de Code van geneeskundige plichtenleer die dateert uit 1975.

Nieuwe Code van medische deontologie

Infomoment Eerstelijnszone Panacea 

17/05/2018 Infomomenten en evenementen

In de loop van maart 2018 kreeg de Huisartsenkring Panacea als indiener groen licht van de overheid om de Eerstelijnszone Panacea verder vorm te geven. Tijd om aan de slag te gaan! 

Wil jij als individuele zorgverlener, zorggebruiker, welzijnswerker, beleidsmaker of medewerker van een dienst mee vorm gegeven aan de toekomst van de Eerstelijnszone Panacea, kom dan zeker naar het eerste veranderforum op dinsdag 12 juni 2018. 

Infomoment Eerstelijnszone Panacea 

GDPR, AVG, ... wat betekent dat?

04/05/2018 Weetjes

De nieuwe Europese regelgeving over de bescherming van persoonsgegevens kreeg de benaming ‘General Data Protection Regulation’ of ‘GDPR’ mee, in het Nederlands ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ of ‘AVG’.1 Doel is een kader te bieden voor het omgaan met persoonsgegevens van burgers binnen de Europese Unie (EU). Deze nieuwe regelgeving heeft ook impact op de bescherming van gegevens in de huisartsenpraktijk.

GDPR, AVG, ... wat betekent dat?

Wijziging regelgeving zorgtrajecten vanaf 1 mei 2018

27/04/2018 Weetjes

Vanaf 1 mei 2018 wijzigt de regelgeving zorgtrajecten op 3 vlakken; de diabeteseducatie, de terugbetaling van zelfzorgmateriaal en de forfaitaire honoraria voor specialisten.

Wijziging regelgeving zorgtrajecten vanaf 1 mei 2018

GDPR op maat van arts en apotheker

27/04/2018 Weetjes

Op 25 mei 2018 treedt de GDPR (of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd) in werking. De GDRP gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers.

Zorgwijzer Zottegem - wegwijs in zorg

27/04/2018 Patiënteninfo

Het lokaal dienstencentrum Egmont maakte een overzichtsbrochure met het aanbod van alle zorg– en dienstverleners in de stad Zottegem.

Zorgwijzer Zottegem - wegwijs in zorg

Huisartsen, beweegcoaches en gemeenten stellen project 'Bewegen op Verwijzing' in de kijker.

27/04/2018 Weetjes

Op donderdag 11 januari werd het project Bewegen op Verwijzing aan de lokale pers voorgesteld, om zo een nog grotere groep mensen te sensibiliseren. 

Huisartsen, beweegcoaches en gemeenten stellen project 'Bewegen op Verwijzing' in de kijker.

Meldformulier problemen Vitalink-medicatieschema

27/04/2018 Formulieren

Sinds oktober neemt het aantal Vitalink-medicatieschema’s pijlsnel toe.
Het engagement dat apothekers in het kader van het huisapothekerschap hierin hebben opgenomen, werpt duidelijk zijn vruchten af en is een nieuwe stap richting een gedeeld medicatieschema.

Voor de dokters van wacht, bel het centrale oproepnummer  09 360 35 00 (Hou ID-KAART bij de hand!)
Bij levensbedreigende situaties, bel 112

VZW Huisartsenkring Panacea

Leeuwerikstraat 14a
9620 Zottegem
KBO 0480.593.923
RPR Gent, afdeling Oudenaarde 
hak@panaceagroep.be