04/12/2021 Patiënteninfo

Voor alle coronagerelateerde vragen kan je terecht op www.mijncoronatest.be.

Wat doen bij klachten?                                             

Als je klachten hebt, blijft het belangrijk om je te laten testen. Je kan je huisarts contacteren of zelf nagaan of een test nodig is via de vragenlijst op mijngezondheid.be. Je krijgt een code voor een test via je huisarts of na het invullen van de vragenlijst.

Volg deze flowchart

  • Plan je test zo snel mogelijk in
  • Je blijft in quarantaine in afwachting van het resultaat

Wat doen bij een hoogrisicocontact?  

Het beleid hangt af van je vaccinatiestatus. Volg deze flow chart.

Wat doen bij vertrek of terugkeer reis? 
Volg deze flow chart 

Hoe kan je een afspraak maken in het testcentrum Panacea (Zottegem)?

  • Gebruik je code om een afspraak te maken. Heb je nog geen code, dan kan je zelf bellen naar contacttracing voor een code (02 214 19 19).
  • Agenda testcentrum Panacea (indien agenda volzet is, vraag een afspraak via mail of telefoon) 
  • 09/337 75 85 (werkdagen tussen 13.00 en 17.00; hou id-kaart bij de hand) 
  • mailen naar  covid@panaceagroep.be (noteer naam, rijksregisternummer,  GSM, reden en naam huisarts)
  • Locatie testcentrum Panacea: parking ziekenhuis Zottegem, witte container. (Godveerdegemstraat 68, Zottegem)