11/02/2020 Nieuwigheden
Terugbetaling psychologische zorg volwassenen

Sedert 1 april 2019 kan je als huisarts terugbetaalde psychologische zorg voor volwassenen voorschrijven.

 

Voor wie?

 • Cliënten tussen 18 en 65 jaar
 • Matig ernstig psychisch probleem op vlak van angst, depressie of alcoholgebruik
 • STEEDS op voorschrift van huisarts of psychiater
 • Beslissingsboom eerstelijnspsychologische zorg 
 • max. 4 sessies, eenmaal verlengbaar met nog 4 sessies, per kalenderjaar
 • Kostprijs patiënt: 11€ per sessie (of 4€ bij VT)

Wat wordt bedoeld met matig ernstig?
Indicatoren voor een correcte doorverwijzing:

 • De patiënt heeft een licht of matig probleem op het vlak van depressieve stemming, angstige gevoelens of problematisch alcoholgebruik.
 • Het probleem is in de tijd beperkt (sinds enkele weken of maanden) en doet zich voor in een bepaald domein van functioneren (werk, gezin, sociaal of emotioneel,…).
 • Kortdurende interventies lijken voldoende om het probleem van de patiënt te verbeteren.
 • De patiënt bevindt zich in een veilige en stabiele context (geen risico op suïcide). 
 • De patiënt is in staat een wederzijdse relatie aan te gaan.
 • De patiënt is voor dit eerstelijnszorgaanbod geïnteresseerd

Doorverwijzen

 

Lees meer in informatiefiche voor de artsen