02/05/2019 Nieuwigheden
Terugbetaling psychologische zorg vanaf 1 april

Vanaf 1 april start de terugbetalingsmaatregel voor eerstelijnspsychologische/orthopedagogische zorg via de netwerken GGZ volwassenen. Dit betekent dat een arts voor een welbepaalde groep, onder bepaalde voorwaarden, terugbetaalde psychologische zorg kan voorschrijven.

 

Voor wie?

  • Cliënten tussen 18 en 65 jaar
  • Matig ernstig psychisch probleem op vlak van angst, depressie of alcoholgebruik
  • Enkel op voorschrift van huisarts of psychiater
  • max. 4 sessies, eenmaal verlengbaar met nog 4 sessies, per kalenderjaar
  • Kostprijs patiënt: 11€ per sessie (of 4€ bij VT)


Doorverwijzen

Lees meer in informatiefiche voor de artsen 

 

Indien u vragen heeft over wat de juiste oriëntatie is voor een bepaalde cliënt, dan kan u steeds contact opnemen met het Netwerkpunt van Het PAKT: netwerkpunt@pakt.be  of  09/2167470.