29/01/2019 Nieuwigheden
Sensibilisatiecampagne 'Mag ik nog rijden?'

De Vlaamse overheid en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) zijn gestart met een nieuwe sensibilisatiecampagne 'Mag ik nog rijden?'. De campagne wijst o.a. op het gebruik van bepaalde medicatie en bepaalde medische aandoeningen die de veiligheid in het verkeer in het gedrang kan brengen. Bekijk de campagne en zelftest voor patiënten www.magiknogrijden.be

 

Bij bepaalde aandoeningen bent u verplicht om de patiënt door te verwijzen naar het CARA (Centrum voor Rijgeschiktheid en Voertuigaanpassing) voor een rijgeschiktheidsbeoordeling. Houdt uw patiënt op de hoogte van zijn of haar rechten en plichten in verband met hun rijbewijs. Meer informatie over medische rijgeschiktheid vindt u hier