02/10/2018 Nieuwigheden
Preventietips om uw praktijk en werkomgeving veilig te maken

De veiligheid van huisartsen vormt één van de prioriteiten van de FOD Binnenlandse Zaken.  Om de huisartsen te ondersteunen bij het aannemen van preventiemaatregelen werd in samenwerking met het multidisciplinair Platform 'veiligheid van de huisartsen' een brochure uitgewerkt: “Een veilige dokterspraktijk - Preventietips om uw praktijk en werkomgeving veilig te maken”.

De brochure geeft preventietips om het risico op agressie tegen hen te minimaliseren.
Deze brochure biedt doelgerichte en actuele informatie inzake situationele preventie aan de huisartsen tijdens hun verschillende activiteiten.

Deze maatregelen en tips dekken verschillende interessante aspecten voor de huisartsen uit veiligheidsoogpunt: organisatie, architectuur en inrichting, fiscale aftrek, relationeel aspect met inbegrip van enkele pistes om het hoofd te bieden aan agressieve patiënten.

Consulteer de brochure "Een veilige dokterspraktijk"