28/06/2018 Nieuwigheden
Nieuw rapport over orale anticoagulantia of vitamine K-antagonisten bij trombo-embolie

Het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen organiseert consensusvergaderingen die bedoeld zijn om de medische praktijk inzake geneesmiddelen te evalueren en om aanbevelingen te formuleren ten behoeve van alle voorschrijvende artsen. Er is een nieuw juryrapport beschikbaar over het gebruik van orale anticoagulantia of vitamine K-antagonisten bij trombo-embolie.

Nieuw juryrapport op de RIZIV-website:

Consensusvergadering “Het rationeel gebruik van de orale anticoagulantia (directe (DOAC) of vitamine K-antagonisten (VKA)) in voorkamerfibrillatie (trombo-embolische preventie) en veneuze trombo-embolie (behandeling en secundaire preventie)” (30/11/2017).