Infomoment Eerstelijnszone Panacea 

Infomoment Eerstelijnszone Panacea 

In de loop van maart 2018 kreeg de Huisartsenkring Panacea als indiener groen licht van de overheid om de Eerstelijnszone Panacea verder vorm te geven. Tijd om aan de slag te gaan! 

Wil jij als individuele zorgverlener, zorggebruiker, welzijnswerker, beleidsmaker of medewerker van een dienst mee vorm gegeven aan de toekomst van de Eerstelijnszone Panacea, kom dan zeker naar het eerste veranderforum op dinsdag 12 juni 2018. 

Iedere individuele partner is welkom op dit veranderforum  en kan mee denken over de inhoud en toekomstplan voor onze regio.  Wat zal de eerstelijnszone voor mij betekenen? Wat zal er veranderen voor mij of mijn organisatie? Welke rol heb ik in de eerstelijnszone? Uw inbreng is van essentieel belang. 

Daarnaast zullen we tijdens deze eerste bijeenkomst ook het verdere verloop en de structuren verduidelijken, en een oproep lanceren naar kandidaten voor het veranderteam van ELZ Panacea. Wil je echt de handen uit de mouwen steken, inhoudelijk meedenken rond de vraagstukken die voorliggen, ben je bereid zijn de belangen van je eigen organisatie te overstijgen en kan je hiervoor voldoende tijd vrijmaken, kom dan zeker luisteren want dan is het veranderteam iets voor je. 

Op de agenda:
•       Verwelkoming en algemeen kader 
•       Samenstelling en opdrachten van veranderteam en veranderforum 
•       Samen aan de slag!  'Hoe zorgen we ervoor dat alle zorg- en hulpverleners mee zijn in het verhaal van onze eerstelijnszone?'
•       Netwerkmoment

Praktisch: 
•       Dinsdag 12 juni, 20.00
•       LDC Egmont, Zottegem (ingang via hellend vlak/trappen in de Arthur Gevaertlaan. ) 
•       Inschrijven via deze link voor 4 juni, met vermelding van naam, functie en organisatie