HUISARTSEN EN DIËTISTEN ÉÉN STRIJD

 

Huisartsen zijn goed geplaatst om voedingsproblemen tijdig te herkennen en om de patiënt te informeren en aan te zetten tot een gezondere eet- en leefstijl. Voor een meer grondige en gestructureerde aanpak verwijzen zijn door naar een diëtist.

Tijdens de week van diëtist (18-24 maart) gaat dit jaar bijzondere aandacht uit naar 'preventie van het metabool syndroom'.

 

Naast familiale aanleg, leeftijd en geslacht, vormt overgewicht een belangrijke risicofactor. Drie van de vier mannen boven 55 en drie vrouwen op tien in die leeftijdscategorie kampen met het metabool syndroom.

 

De laatste jaren is er een duidelijke toename door de vergrijzing en een ongezonde levensstijl. Preventie is hierbij belangrijk en die start met bewustwording. Een mooi hulpmiddel om het risico op hart- en vaatziekten en diabetes type 2 op te sporen, is het gezondheidskompas

 

Op basis van deze resultaten kan de huisarts de patiënt verder opvolgen. Indien nodig kan hij hem doorverwijzen naar de diëtist voor voedingsadvies.

 

De diëtist neemt de begeleiding en motivatie bij gedragsverandering in handen en stemt het advies af op het individuele eet- en leefpatroon en op de voedingsbehoeften van de patiënt. Daarbij ligt de focus op gezondheid en levenskwaliteit, niet in de eerste plaats op gewicht.


Lees meer over de week van de diëtist.