16/02/2023 Patiënteninfo
 • Voor dringende hulp die niet kan wachten tot je huisarts opnieuw  bereikbaar is, kan je terecht bij de huisarts van wacht.  
   
 • Voordat je belt, bepaal binnen 1 minuut of je naar de dokter moet www.moetiknaardedokter.be
   
 • Maak steeds een telefonische afspraak via 1733. Zo vermijden we een volle wachtzaal en word je het snelst geholpen.
   
 • Door het infectieseizoen kan de lijn overbelast zijn.  Bel niet direct na elkaar terug of laat de lijn niet open liggen, dit belast de lijnen alleen extra.
   
 • Kom enkel naar de wachtpost met de persoon die moet gezien worden door de arts.  
   
 • Neem bij levensbedreigende zaken steeds contact op met 112.
   
 • Je kan niet terecht bij de huisarts van wacht voor chronische medicatie, verslavende medicatie, zwangerschapstesten, of attesten die kunnen wachten tot na de wachtdienst.