25/10/2019 Patiënteninfo
Gezondheid en Wetenschap

Ben je als patiënt op zoek naar betrouwbare maar ook begrijpbare medische informatie? In opdracht van de Vlaamse Gemeenschap ontwikkelde het Centrum voor Evidence-Based Medicine (Cebam) de onafhankelijke website ‘Gezondheid en Wetenschap’. De initiatiefnemers menen dat er nood is aan een betrouwbare en toegankelijke informatiebron over gezondheid, gebaseerd op degelijk wetenschappelijk onderzoek of Evidence-Based Medicine (EBM). 

In de rubriek ‘Gezondheidsnieuws onder de loep’ wordt mediageniek gezondheidsnieuws tegen het licht gehouden.
In de rubriek ‘Patiëntenrichtlijnen’ worden artsenrichtlijnen ontsloten voor patiënten.