04/06/2018 Nieuwigheden
Elektronisch voorschrift nog niet verplicht

Hoewel het Verzekeringscomité van het Riziv 1 juni 2018 naar voor had geschoven als datum waarop het elektronisch voorschrift voor geneesmiddelen verplicht werd, is dit toch niet afdwingbaar vanaf 1 juni.

In december 2017 zette het Verzekeringscomité van het Riziv het licht op groen om vanaf 1 juni 2018 het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen voor ambulante patiënten verplicht te maken (uitgezonderd huisbezoeken en bepaalde leeftijdscategorieën van voorschrijvers). De procedure die de verplichting wettelijk mogelijk moet maken, is echter nog niet afgerond. De Raad van State heeft een advies over het wetsontwerp geformuleerd en dat ontwerp van wet gaat nu voor een ultieme bespreking naar de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Keurt die de wet goed, dan volgt publicatie in het Belgisch Staatsblad. Concreet betekent dit dat de wettelijke verplichting op 1 juni nog niet afdwingbaar is.

Dat belet heel wat artsen niet om nu al geneesmiddelen elektronisch voor te schrijven.
Volgens het Riziv maakten eind april ongeveer 15 000 artsen van de mogelijkheid gebruik. Dat leverde 3,5 miljoen elektronische voorschriften op.