09/05/2019 Nieuwigheden
Eerstelijnspsychologische zorg door orthopedagogen

Eerstelijnspsychologische zorg door orthopedagogen

Je kan in het kader van eerstelijnspsychologische zorg (ELP) ook doorverwijzen naar Klinisch Orthopedagogen. Wat is hun specifieke deskundigheid en wie kan ik hiervoor contacteren?
Klinisch orthopedagogen zijn erop gericht terug perspectief te bieden in bijzondere opvoedings- en begeleidingssituaties waar afstemmingsproblemen liggen tussen de noden en het aanbod van de omgeving. Binnen eerstelijnspsychologische zorg kunnen orthopedagogen ondersteuning bieden wanneer problemen van angst, depressie of verslaving gepaard gaan met bovenstaande problematieken. Ook hebben orthopedagogen een expertise naar personen met een handicap. 
Klik hier voor de lijst met contactgegevens van  erkende psychologen en orthopedagogen voor de regio Panacea.