Voor de dokters van wacht, bel het centrale oproepnummer  09 360 35 00 (Hou ID-KAART bij de hand!)
Bij levensbedreigende situaties, bel 112

Terugbetaling psychologische zorg volwassenen

11/02/2020 Nieuwigheden
  • Voor wie? Kinderen, jongeren en volwassenen met of zonder verhoogde tegemoetkoming
  • Hoe aanmelden? Via de huisarts of rechtstreeks bij de ELP
  • Verwijsbrief? Niet meer nodig
  • Welke klachten? Milde tot matige psychische klachten bv. overspannenheid, stress, sombere gevoelens, slaapproblemen, relatieproblemen,…
  • De eerste sessie is gratis voor de cliënt, voor de volgende sessies gelden dezelfde tarieven als voorheen: €11 of €4 in geval van een verhoogde tegemoetkoming.
  • Het maximum aantal sessies is 8 per jaar bij volwassenen en 10 per jaar bij kinderen en jongeren.
  • Overzicht ELP volwassene regio Panacea
  • Overzicht ELP kinderen regio Panacea
Terugbetaling psychologische zorg volwassenen

Melding bijwerking geneesmiddelen

17/01/2020 Nieuwigheden

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) lanceerde een onlineformulier waarmee zorgverstrekkers en patiënten bijwerkingen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik kunnen melden. www.eenbijwerkingmelden.be

“Met deze nieuwe tools wil het agentschap alle gezondheidszorgbeoefenaars en patiënten aanmoedigen om meer bijwerkingen te melden. Hoe meer informatie onze experten krijgen over bijwerkingen, hoe meer ze de veiligheid van geneesmiddelen op de Belgische en Europese markt kunnen verbeteren.”

Melding bijwerking geneesmiddelen

Voedingsaanbevelingen voor volwassenen

17/10/2019 Nieuwigheden

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) publiceerde een nieuw advies over de prioriteiten met betrekking tot voedselkeuzes die effectief kunnen bijdragen tot het behoud en de promotie van een goede gezondheid. Deze aanbevelingen gelden voor  de volwassen bevolking en zijn onderbouwd door recente wetenschappelijke gegevens. Ze zijn praktisch en houden rekening met de eetcultuur van de bevolking!

Voedingsaanbevelingen voor volwassenen

Structureel aanbod psychisch/psychiatrische problematiek vanuit Het PAKT

21/06/2019 Nieuwigheden

Sedert 2019 zijn de mobiele teams voor het opvolgen van cliënten met een acute (Mobiel Crisisteam)  of chronische (MOBil team) psychiatrische problematiek actief in de regio Vlaamse Ardennen. Lees meer over de doelgroep en manier van aanmelden in dit overzicht. Ook de rol van het Assessment team en het Netwerkpunt voor oriëntatievragen wordt verduidelijkt.

Structureel aanbod psychisch/psychiatrische problematiek vanuit Het PAKT

Betaalbare, inclusieve en geïntegreerde gezondheidszorg De huisarts als medisch ankerpunt

24/05/2019 Nieuwigheden

Een breed veld van huisartsen heeft een gedragen memorandum voor de gezondheidszorg klaar.

Het memorandum pleit voor toegankelijke, betaalbare, inclusieve, geïntegreerde en patiëntgerichte zorg, met de huisarts als medisch ankerpunt.
Lees hier het volledige memorandum.

Betaalbare, inclusieve en geïntegreerde gezondheidszorg De huisarts als medisch ankerpunt

Start mantelzorgcafé De Zorgstem Zottegem

21/05/2019 Nieuwigheden

Zottegem wil zijn mantelzorgers samenbrengen en ondersteunen. Elke maand komt op een vast moment een lokale groep mantelzorgers samen in het Mantelzorgcafé De Zorgstem .  Daar ontmoeten mantelzorgers elkaar om tips & tricks uit te wisselen, hun verhaal te doen of gewoon even te ontspannen. De Zorgstem gaat maandelijks door op donderdag in LDC Egmont, met wisselende thema’s. Klik hier voor de kalender 2019.

Start mantelzorgcafé De Zorgstem Zottegem

Eerstelijnspsychologische zorg door orthopedagogen

09/05/2019 Nieuwigheden

Eerstelijnspsychologische zorg door orthopedagogen

Je kan in het kader van eerstelijnspsychologische zorg (ELP) ook doorverwijzen naar Klinisch Orthopedagogen. Wat is hun specifieke deskundigheid en wie kan ik hiervoor contacteren?

Eerstelijnspsychologische zorg door orthopedagogen

Terugbetaling psychologische zorg vanaf 1 april

02/05/2019 Nieuwigheden

Vanaf 1 april start de terugbetalingsmaatregel voor eerstelijnspsychologische/orthopedagogische zorg. Dit betekent dat u voor een welbepaalde groep, onder bepaalde voorwaarden, terugbetaalde psychologische zorg kan voorschrijven. Lees meer over de doelgroep, voorwaarden verwijzing en lijst erkende psychologen.

Terugbetaling psychologische zorg vanaf 1 april

Bewegen op Verwijzing op volle snelheid

01/04/2019 Nieuwigheden

Dankzij het BOV-project kunnen mensen door de huisarts doorverwezen worden naar een Bewegen Op Verwijzing-coach. Alle gemeenten in de regio hebben een eigen Bewegen Op Verwijzing-coach, die  één op één met de patiënt werkt aan een  realistische beweegplan en hem/haar coacht in zijn traject.

Bewegen op Verwijzing op volle snelheid

Zorg aan Zet: hoe ziet u de zorg in de toekomst?

01/02/2019 Nieuwigheden

Zorg is belangrijk. Iedereen wordt er vroeg of laat mee geconfronteerd en iedereen wil graag kwaliteitsvolle zorg krijgen wanneer hij die nodig heeft. De grote publiekscampagne Zorg aan Zet, wil daarin verandering brengen. Deze campagne wil een groot maatschappelijk debat op gang brengen over de zorg van morgen. ‘Zorg aan zet’ verzamelt alle ideeën en meningen van zorgorganisaties, zorgverleners, patiënten en gebruikers, … Alle info en materiaal zijn terug te vinden op www.zorgaanzet.net.

Zorg aan Zet: hoe ziet u de zorg in de toekomst?
Voor de dokters van wacht, bel het centrale oproepnummer  09 360 35 00 (Hou ID-KAART bij de hand!)
Bij levensbedreigende situaties, bel 112

VZW Huisartsenkring Panacea

Leeuwerikstraat 14a
9620 Zottegem
KBO 0480.593.923
RPR Gent, afdeling Oudenaarde 
hak@panaceagroep.be