Geïntegreerde praktijkpremie op komst

Maandag 26/6/17 werden op de Medicomut de cijfers rond de geïntegreerde praktijkpremie voorgesteld en de modaliteiten voor 2017 bevestigd. Huisartsen mogen zich de komende weken verwachten aan een gepersonaliseerd overzicht van de behaalde parameters en de hoogte van de premie waarvoor men in aanmerking komt, en daaraan gekoppeld de aanvraagprocedure om de uitbetaling te regelen.

Er komt een automatische berekening van het behaalde aantal parameters, op individueel of praktijkniveau. Eveneens wordt een beroepsprocedure voorzien voor wie niet akkoord gaat met de aangeleverde cijfers en de beslissing wil betwisten. Effectieve uitbetaling van de premie gebeurt uiterlijk voor eind 2017, maar wellicht wordt deze timing nog vervroegd.

Ongeveer 4800 artsen zouden recht hebben op de basispremie van 1500 euro. Bij de groep die de criteria van de parameters heeft gehaald, zijn er iets meer dan 3000 die de criteria voor de premie van 3500 euro halen, en ongeveer hetzelfde aantal (2923) haalde de hoogste premie van 4550 euro. De Sumehr-bonus wordt behaald door ongeveer 2000 huisartsen. In totaal is er 9% van de totale groep huisartsen die geen enkel criterium behaalde.

Eén jaar na de invoering gebruikt een grote groep huisartsen al verschillende e-Healthdiensten. Voor 2017 concentreert men zich op de groep die nog niet voldoet aan de criteria. Daarom werd beslist om de normen voor 2017 niet te verhogen en de voorwaarden voor 2016 te behouden. Er dienen wel meer criteria behaald te worden (4 i.p.v. 3 voor de premie van 3500 euro en 6 i.p.v. 5 voor de premie van 4550 euro), zoals vastgelegd in de conventie 2016-2017. Ook stijgt de Sumehr-bonus van 200 naar 400 Sumehrs.

In 2017 loopt de meting van de parameters eveneens in het tweede semester. Er wordt wel nog steeds met aandrang gevraagd om de cijfers van individuele artsen sneller en op regelmatige basis beschikbaar te maken vanuit de e-Healtdiensten en centraal ter beschikking te stellen vanuit het Riziv, zodat huisartsen hun eigen progressie kunnen opvolgen en bijsturen waar nodig. Ook zou de aanvraagprocedure voor 2017 nog vereenvoudigd kunnen worden. Verdere analyse van de aangeleverde cijfers is nodig om te kijken of er criteria zijn die het halen van de premie belemmeren, en indien nodig bij te sturen.

(bron Domus Medica)