Nieuws

2e verplichte gegevensinzameling zorgtrajecten

Er wordt een tweede verplichte gegevensinzameling zorgtrajecten via een nieuwe webtoepassing aangekondigd.
Tot 31 december 2017 moet u als de huisarts/geregistreerde huisartsengroepering bepaalde gegevens van uw patiënten met een zorgtraject registreren en bezorgen aan het Wetenschappelijk instituut voor volksgezondheid (WIV). Het doel daarvan is een wetenschappelijke evaluatie van de zorgtrajecten. In de loop van de maand oktober krijgt u hierover een brief.

Voor welke patiënten en wanneer gegevens overmaken ?
Tot 31 december 2017 maakt u gegevens over van de patiënten:
• die uiterlijk op 30 september 2016 een zorgtraject zijn gestart
• waarvan het zorgtraject actief is (niet onderbroken door het ziekenfonds) op 1 oktober 2017.

Lijst patiënten met een zorgtraject
Om u te helpen bij het opzoeken van uw patiënten met een zorgtraject, zal het Nationaal Intermutualistisch College (NIC) u begin november een lijst sturen met uw patiënten met een actief zorgtraject en de begindatum van hun zorgtraject.

Hoe de gegevens overmaken ?
U maakt de gegevens over via de nieuwe beveiligde webtoepassing ontwikkeld door het Healthdata.be platform:
1. of via automatische extractie uit zijn EMD (elektronisch medisch dossier)
2. of via manuele ingave in de webtoepassing ‘Healthdata for primary care’ (HD4PrC) via https://hd4prc.healthdata.be/
Gebruikershandleiding van de webtoepassing, lijst van de EMD en specifieke info per EMD
Stappen voor de gegevensoverdracht (pdf)
Let op : alle EMD zijn nog niet geïntegreerd met HD4PrC
Sommige EMD zijn nog niet geïntegreerd met HD4PrC en laten nu nog geen extractie toe. De EMD-leveranciers hebben zich ertoe geëngageerd dat alle artsen die hun gegevens op gestructureerde wijze hebben geregistreerd deze kunnen overmaken via extractie vóór 31 december 2017. Om te weten of uw EMD deze extractie toelaat en voor meer informatie :
• raadpleeg de lijst EMD op de website https://zorgtrajecten.healthdata.be. Deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt.
• contacteer uw EMD leverancier

Welke gegevens overmaken?
Gegevens (docx)

Welke feedback over deze gegevens?
De volgende feedback is gepland:
• Een nationaal rapport op basis van de geaggregeerde gegevens.
• Een individuele feedback via de beveiligde webtoepassing in 2019. Niemand behalve uzelf is in staat kennis te nemen van uw individuele feedback.

Contact
Contact Center Healthdata (bij problemen met het gebruik van de webtoepassing)
support.healthdata@wiv-isp.be
02/739 01 42 van 9 tot 17 uur

Documenten
• Brief aan de huisartsen (pdf)
• Stappen voor de gegevensoverdracht (pdf)
• Document van het WIV voor de wachtzaal (pdf)

Huisapotheker staat patiënt bij

Naast een eigen huisarts kan een patiënt sinds 1 oktober ook een eigen huisapotheker kiezen. Voor patiënten die in de loop van een jaar vijf terugbetaalde geneesmiddelen bij hun apotheker haalden, waarvan minstens één chronisch geneesmiddel, betaalt het Riziv de dienst terug.

Patiënten met een chronische aandoening kunnen sinds 1 oktober een vaste huisapotheker kiezen. Die moet hen proactief begeleiden bij hun medicatiegebruik. Hij doet dat door persoonlijk advies te verstrekken en door het bijhouden van een schema van het medicatiegebruik. Geen overbodige luxe want uit een studie van de Wereldgezondheidsorganisatie blijkt dat de helft van de chronische patiënten zijn medicatie niet optimaal gebruikt. Bedoeling van de huisapotheker is de patiënt meer controle te geven over zijn gezondheid. Patiënten die een vaste huisapotheker willen, dienen een overeenkomst te ondertekenen met een apotheker naar keuze.

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) maakte van de huisapotheker een van de sleutelelementen van het meerjarenplan dat ze begin dit jaar uitwerkte samen met de belangrijkste apothekersorganisaties. Apothekers krijgen per ambulante chronische patiënt die een contract ondertekent, een bedrag van 31,80 euro per jaar. Hij wordt dan verantwoordelijk voor het Farmaceutisch Dossier van de patiënt. De overheid trekt hiervoor dit jaar 2 miljoen euro uit die aan het budget van de apothekers wordt toegevoegd.

Om het begrip huisapotheker bekend te maken, lanceerden de apothekers gisteren een informatiecampagne met als slogan “Mijn apotheker kent mij, daar teken ik voor”. De patiënt zal met de campagne aangemoedigd worden om een huisapotheker te kiezen. Concreet verbindt de huisapotheker zich ertoe een volledig zicht te hebben op de medicatie van de patiënt, een medicatieschema ter beschikking te stellen van de patiënt en van andere zorgverstrekkers, de patiënt persoonlijk te begeleiden en samen te werken met de huisarts en andere zorgverstrekkers.

Speerpunt in het concept huisapotheker is het medicatieschema. Dat moet een volledig en betrouwbaar overzicht bieden van alle medicatie die de patiënt neemt, zowel voorgeschreven als zorgmedicatie. Het bevat alle nuttige informatie over bijvoorbeeld de dosering en het tijdstip van inname. Het medicatieschema moet de patiënt helpen zijn geneesmiddelen op een correcte manier in te nemen. Door een betere therapietrouw neemt de kwaliteit van de zorg toe.

lees meer 

4 voor 12

Eén op vier mensen krijgt in zijn of haar leven te maken met een psychisch probleem.
Daarnaast geeft één op vier mensen aan dat ze zich niet goed in hun vel voelen.
Toch is praten over psychische kwetsbaarheid nog steeds een taboe in Vlaanderen.
Bijna 60% van wie psychische problemen heeft, praat er niet over en zoekt geen hulp. Het is dan ook belangrijk dat we alert zijn voor signalen die aantonen dat het mogelijks niet goed gaat met iemand en dat we hier iets mee doen.
Met de campagne willen de organisatoren ook duidelijk maken dat iedereen hier een rol in kan spelen.

Het is nog niet te laat maar wel 4 voor 12.
Meer info over deze campagne, getuigenissen, de campagnespot, … vind je op www.4voor12.be.

4 voor 12

Uitrol Mobiel team Acute Zorg voor personen gehuisvest in Erpe Mere

Het befaamde 'Artikel 107' van de vernieuwde ziekenhuiswetgeving heeft gezorgd voor een grondige hervorming van de geestelijke gezondheidszorg met als doel de vermaatschappelijking van die zorg. Een belangrijk element hierbij is de oprichting van mobiele teams die behandeling en begeleiding aanbieden in de leefomgeving van de patiënt, zowel in crisissituaties (functie 2A) als bij langdurige zorgvragen (functie 2B).

Als onderdeel van het samenwerkingsverband in de regio Aalst - Dendermonde - Sint-Niklaas werd vanuit het Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods een 'Mobiel Team voor Acute Zorg' opgericht.
Vanaf 11 september 2017 kan je beroep doen op het Mobiel team Acute Zorg Netwerk GG ADS Zuid.

Voor wie?

 • Het Mobiel Team Acute Zorg (MTAZ) Netwerk GG ADS regio Zuid is een ambulant multidisciplinair team dat zich richt op volwassenen (16 tot 65 jaar) met acute psychiatrische problemen in de thuissituatie.
 • Het doel van de crisisinterventie aan huis is het voorkomen van een opname in een (psychiatrisch) ziekenhuis.
 • Het team ondersteunt personen die gehuisvest zijn in Aalst, Lede, Erpe-Mere, Haaltert, Denderleeuw, Ninove en Geraardsbergen.


Aanmelden?

 • Aanmelden kan enkel via arts (huisarts, psychiater, spoedarts, …)
 • Bij een juiste indicatie wordt een eerste gesprek gepland om na te gaan of de begeleiding kan worden opgestart.
 • Aanmelden kan elke weekdag van 8u tot 16u45 telefonisch via 0472 30 78 88.
 • De huisbezoeken vinden plaats op weekdagen van 8.00u tot 20.00u, tijdens het weekend en op feestdagen van 8.00u tot 16.45u

Meer info in de folder
Samenvatting van de  Mobiele Teams in het Netwerk GG ADS

Vanaf september gaat Bewegen op Verwijzen van start in onze regio

Het project helpt mensen met een gezondheidsrisico op weg naar een actiever leven.
Hoe? Met professionele coaching en een beweegplan.


DOEL VAN HET PROJECT
De ‘zittende’ Vlaming aan het bewegen krijgen. Want meer bewegen en minder lang stilzitten is een manier om het risico op gezondheidsproblemen te verkleinen.

CONCEPT
De huisarts verwijst de patiënt door naar een Bewegen op verwijzing-coach (BOV-coach).
Deze gaat dan samen met de burger een beweegplan opstellen om vervolgens de patiënt te stimuleren deel te nemen aan lokale, laagdrempelige beweegmogelijkheden.
Met een verwijsbrief van de huisarts heeft elke deelnemer recht op maximaal 7 uur coaching per jaar. De coach informeert de huisarts over het beweegplan van de deelnemers en de resultaten die hieruit volgen. Dankzij de tussenkomst van de Vlaamse overheid betaalt de deelnemer slechts een beperkte bijdrage aan de coach.

START VAN HET PROJECT REGIO PANACEA
Huisartsen kunnen vanaf september 2017 doorverwijzen.
Een verwijsbrief opmaken kan voorlopig enkel via een externe tool - klik hier voor rechtstreekse link. Het opmaken van een verwijsbrief gebeurt automatisch na het aanvinken van de nodige medische gegevens. De huisarts print de brief af en geeft deze, samen met de contactgegevens van de coach, mee met de deelnemer.  Zonder verwijsbrief kan de coach niet verder en kan de deelnemer niet genieten van terugbetaling. De coach plant samen met de deelnemer een afspraak op een toegankelijke locatie en informeert de huisarts doorheen het traject.

ENKELE RECHTSTREEKSE LINKS
- Een verwijsbrief aanmaken
- Hoeveel kost begeleiding door een coach?
- De coaches en hun werklocatie in regio Panacea
- Flyer voor de deelnemer
- Alle bijkomende  informatie is te vinden op www.bewegenopverwijzing.be

HOE KOM IK MEER TE WETEN OVER HET PROJECT?
Via de LOK groepen binnen huisartsenkring Panacea wordt het project systematisch voorgesteld aan de huisartsen. Behoor je niet tot een LOK-groep in de regio, of kan je niet aanwezig zijn op je LOK, neem dan contact op met els@panaceagroep.be (0474 098 553) voor verder informatie.

Geïntegreerde praktijkpremie op komst

Maandag 26/6/17 werden op de Medicomut de cijfers rond de geïntegreerde praktijkpremie voorgesteld en de modaliteiten voor 2017 bevestigd. Huisartsen mogen zich de komende weken verwachten aan een gepersonaliseerd overzicht van de behaalde parameters en de hoogte van de premie waarvoor men in aanmerking komt, en daaraan gekoppeld de aanvraagprocedure om de uitbetaling te regelen.

Er komt een automatische berekening van het behaalde aantal parameters, op individueel of praktijkniveau. Eveneens wordt een beroepsprocedure voorzien voor wie niet akkoord gaat met de aangeleverde cijfers en de beslissing wil betwisten. Effectieve uitbetaling van de premie gebeurt uiterlijk voor eind 2017, maar wellicht wordt deze timing nog vervroegd.

Ongeveer 4800 artsen zouden recht hebben op de basispremie van 1500 euro. Bij de groep die de criteria van de parameters heeft gehaald, zijn er iets meer dan 3000 die de criteria voor de premie van 3500 euro halen, en ongeveer hetzelfde aantal (2923) haalde de hoogste premie van 4550 euro. De Sumehr-bonus wordt behaald door ongeveer 2000 huisartsen. In totaal is er 9% van de totale groep huisartsen die geen enkel criterium behaalde.

Eén jaar na de invoering gebruikt een grote groep huisartsen al verschillende e-Healthdiensten. Voor 2017 concentreert men zich op de groep die nog niet voldoet aan de criteria. Daarom werd beslist om de normen voor 2017 niet te verhogen en de voorwaarden voor 2016 te behouden. Er dienen wel meer criteria behaald te worden (4 i.p.v. 3 voor de premie van 3500 euro en 6 i.p.v. 5 voor de premie van 4550 euro), zoals vastgelegd in de conventie 2016-2017. Ook stijgt de Sumehr-bonus van 200 naar 400 Sumehrs.

In 2017 loopt de meting van de parameters eveneens in het tweede semester. Er wordt wel nog steeds met aandrang gevraagd om de cijfers van individuele artsen sneller en op regelmatige basis beschikbaar te maken vanuit de e-Healtdiensten en centraal ter beschikking te stellen vanuit het Riziv, zodat huisartsen hun eigen progressie kunnen opvolgen en bijsturen waar nodig. Ook zou de aanvraagprocedure voor 2017 nog vereenvoudigd kunnen worden. Verdere analyse van de aangeleverde cijfers is nodig om te kijken of er criteria zijn die het halen van de premie belemmeren, en indien nodig bij te sturen.

(bron Domus Medica) 

Projecten mHealth

In het kader van van het Actieplan eGezondheid 2015-2018,  werden 24 projecten rond mobile health goed gekeurd. De meeste projecten gingen ondertussen van start.  

Wij lichten er twee toe:

 • Diabetes on the run (Partners: Thuisverzorging In Solidariteit vzw, Sovervlag vzw, Bond Moyson/De Voorzorg, Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
  lees meer 
 • e-Mental health – zelf aan de slag met je klachten (Partners: Liberale Mutualiteit Oost-Vlaanderen)
  lees meer 

Rookstopbegeleiding - Terugbetaling van prestaties tabakologie

Sinds 1 januari 2017 werden de tarieven voor rookstopbegeleiding aangepast door de Vlaamse Overheid. Afhankelijk van het statuut van de patiënt (wel of geen verhoogde tegemoetkoming) en het soort begeleiding (individueel of in groep), gelden andere tarieven. Jongeren t.e.m. 21 jaar vallen voor rookstopbegeleiding onder de tarieven van de verhoogde tegemoetkoming.
Lees meer in dit overzicht 

Meer informatie:

Burgers            www.vlaanderenstoptmetroken.be
Professionals   Tabakstop

Waar wringt het ICT-schoentje?

Vanuit het Vlaamse project éénlijn en de Brusselse eHealth Academy trachten we u zo goed mogelijk te ondersteunen op vlak van opleidingen rond e-Gezondheid. Om het aanbod nog beter te kunnen afstemmen op de lokale noden, wordt zoveel mogelijk lokale input verzameld via een kort vragenlijst.  

Het invullen van de vragenlijst vraagt 5 à 10 minuten van uw tijd. Klik hier op de vragenlijst.

huisartsenkringen cruciaal in betere spreiding huisartsen

Uit een evaluatierapport van de Universiteit Gent en KU Leuven over Impulseo of het Impulsfonds blijkt dat het aantal huisartsarme zones blijft oplopen. Domus Medica werkte vanuit de expertengroep mee aan de studie en benadrukt de strategische rol van huisartsenkringen in de verfijning van de criteria voor huisartsarme zones. De huisartsenkringen moeten voor deze taak ook financieel ondersteund worden.


De derde aanbeveling van het rapport stelt dat de criteria voor het bepalen van huisartsenarme of prioritaire zones meer verfijnd en gedifferentieerd dienen te worden. Er moet rekening worden gehouden met een wijde range aan demografische en socio-economische factoren, waarbij de complexiteit en de context van regio’s duidelijker in kaart worden gebracht.


Huisartsenkringen kunnen hierbij een strategische rol spelen. Zij zijn het beste geplaatst om bottom-up de noden van hun regio beter in kaart te brengen. De huisartsenkring kan de reële noden bij huisartsen detecteren, kan proactief de toekomstige noden exploreren, kan scenario’s ontwikkelen voor plotse incidenten (bv plots wegvallen van huisartsen door overlijden of andere redenen). Tot slot zijn huisartsenkringen ook het beste geplaatst om te anticiperen op een dreigende tekort in hun regio.

Het volledige artikel en het rapport vindt u hier